Az elkötelezett munkatársak vezetői nagy figyelmet fordítanak kollégáik belső mozgatórugóinak megértésére és támogatására.

A kompetens vezetésnek köszönhetően egy olyan támogató szervezeti kultúra jön létre, melyben elkerülhetőek a félreértések és a mély ellentétek kialakulása.

 

Növekvő értékesítési eredmények elérése

 

Az Értékesítési Jártasságfelmérő Eszköz™ (Selling Skills Assessment Tool™, röviden SSAT™) objektív képet mutat az értékesítők erősségeiről, és rámutat azokra a területekre, ahol fejlesztésre van szükségük.

SSAT™ által mért értékesítői készségek:

  1. Bizalom és hitelesség kiépítése
  2. Ügyfelek igényeinek felismerése
  3. Termékek/szolgáltatások bemutatása, jelentőségük hangsúlyozása
  4. Ellenvetések kezelése, megegyezés elősegítése
  5. Hosszú távú ügyfélkapcsolatok kialakítása hatékony pozícionálással.

Első lépésben az SSAT™ teszt eredményei alapján értékeljük az üzletkötők erősségeit.

Ezt követően ajánljuk az értékesítési tréning workshop szolgáltatásunkat, amely elsősorban az értékesítési készségek csiszolására koncentrál. Az Ügyfélközpontú Értékesítés (Customer-Focused Selling™, röviden CFS) egy hatékony tréning program, amely az alapvető kompetenciák fejlesztésére irányul. A CFS egy interaktív képzés, mely egy egyedi, vállalatra szabott értékesítési folyamatot eredményez. A tréning során üzletkötői felszívhatják magukba a hipernövekedéshez szükséges tudást. A résztvevők úgy hagyják el a termet, hogy képesek alkalmazni az újonnan elsajátított tudást a meglévő és leendő ügyfelekkel történő mindennapi kapcsolattartás során. A CFS™ workshop-ok egy vagy két naposak, a szükséges képzési idő alapvetően az üzletkötők igényeitől függ. Lehetőség van a train the trainer minősített képzési formára is, amennyiben nagy létszámú értékesítési csapattal rendelkezik. 

Sales vezetői képzés

Amennyiben a sales menedzsment nem elég alapos körültekintéssel készíti fel üzletkötőit, akkor könnyen megtörténhet, hogy az értékesítési eredmények nem érik el a kívánt értéket. Ezért a sales menedzsment működésének egyik kritikus elemét képezi, hogy rendelkezik-e azzal a készséggel, mely az értékesítői teamet megfelelő módon támogatni és motiválni képes. Amíg a CFS™ program keretében az üzletkötők elsajátítják a legfontosabb értékesítéshez szükséges tudást, addig a coaching szemléletű képzésünk (Coaching for Sales Growth™ és Coaching to Excellence™) sales vezetők számára ajánlott, hogy jártasságot szerezzenek a napi teljesítmény növeléséhez szükséges vezetési készségekben. Ez a két program átfogó képzést nyújt a vezetők számára olyan kulcsfontosságú tudást biztosítva, mely segíti az értékesítők támogatását kedvező és kedvezőtlen helyzetben egyaránt.

A két program együttes alkalmazása a teljes körűen támogatott sales team létrehozását garantálja

Próbálja ki Értékesítési Jártasságfelmérő tesztünket

A sales növekedés elérését célzó program egy egy napos workshop keretében feltárja a különböző tesztek eredményeinek kapcsolódási pontjait, a (PI®) viselkedési felmérések és az (SSAT™) értékesítési jártasságot mérő tesztek egyes összefüggéseit. A Coaching to Excellence program szintén egy egy napos képzést jelent, melynek során vállalatának egyedi értékesítési készségeiről számított mutatóit és SSAT™ adatait dolgozzuk fel, és értelmezzük. Ezek az eredmények elképesztő gyorsasággal a sales növekedés javára fordíthatóak.

Mindkét képzés esetében a sales vezetők egy négylépcsős folyamatot és gyakorlati alkalmazást segítő stratégiákat sajátítanak el. 

Egyeztessen időpontot velünk, és szerezzen bővebb információt az SSAT™ tesztről és a sales növekedést támogató programjainkról!

Befolyásolni és változást elérni

Mások befolyásolásának megfelelő ideje és módja a szervezeten belül és kívül egyaránt alapvető üzleti készségnek számít. A Befolyásolási készség felmérés™ (Influence Skills Assessment Tool™, rövidítve ISAT) segítségével számszerűsíthető módon kifejezhető az értékeltek befolyásolási képességei. Az ISAT™ felmérések tökéletes alanyai azok a munkatársak lehetnek, akik olyan pozícióban dolgoznak, ahol munkájuk igénylik mások befolyásolását az új ötletek, projektek befogadása érdekében. Ez a gyors felmérés képes leírni az egyének befolyásolási erősségeit, valamint meghatározza a vezetés és a szervezet minden szintjén közreműködő érintett fejlesztésének főbb irányait. 

Az ISAT™ a hatékony befolyásolás öt kulcsfontosságú aspektusát méri, melyek:

  1. Bizalom és hitelesség kiépítése
  2. Helyzetek és speciális igények megértése
  3. Ötletek, elképzelések bemutatása, jelentőségük hangsúlyozása
  4. Ellenvetések kezelése, megegyezés elősegítése
  5. Hosszú távú kapcsolatok kialakítása hatékony pozícionálással

Az ötletek és célok iránti fogékonyság, elköteleződés megteremtése elengedhetetlenül fontos készség bármely pozíció esetében. Mások pozitív irányú, hatékony befolyásolása fejleszthető és tanulható készség, ha szeretné ötleteit meggyőzően kommunikálni, kapcsolati hálóját kiépíteni, illetve szeretné mások támogatását egy Ön számára fontos kérdésben megszerezni. Egy oktató által vezetett képzés keretében segítünk befolyásolási készségeit megerősíteni, hogy képes legyen hatást gyakorolni más munkatársaira, ha erre épp szüksége van. A képzés során elsajátítja a konszenzus, a motivált elköteleződés és a változások kialakításának tudását.

Vegye igénybe az Eredményorientált Befolyásolást (Influencing for Results, rövidítve IFR) támogató képzésünket egy workshop keretében!

Ez az egy napos workshop, más néven IFR olyan módszereket, készségeket és technikákat sorakoztat fel, melyek segítenek célkitűzéseinek megvalósításában. Vegye szemügyre az ISAT™ felmérés eredményeit és tegyen próbát azok gyakorlatban való alkalmazására. Az ISAT™ adatok és az IFR képzés 3-6 hónapon át történő együttes alkalmazása lehetővé teszi a befolyásolási képesség erősödésének egyértelmű mérését.

Egyeztessen időpontot velünk és szerezzen bővebb információt az ISAT™ tesztünkről és IFR programról.

Ön is szeretné, hogy munkatársai kiváló összhangban működjenek együtt?